GERFAAC 2019

Barcelona, 2 de abril de 2019

1ª JORNADA GERFAAC

Anticoagulación por Fibrilación Auricular no Valvular en Paciente Crónico Complejo


GERFAAC 2019

Des del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i a través de l’Associació per a la Formació i Educació Sanitària (AFES), ens proposem organitzar la 1ª Jornada-Taller sobre “Anticoagulació per Fibril·lació Auricular no Valvular en Pacient Crònic Complex”.

L’objectiu és compartir coneixements sobre aquest tema entre els 4 hospitals del Baix Llobregat (CSI HMoisès Broggi, PSSJD Sant Boi, HViladecans i HUBellvitge) i àmbit d’AP Costa de Ponent amb un format atractiu, participatiu i amable. En aquest sentit, la Jornada-Taller s’organitzarà exclusivament en base a Casos Clínics, repartits en 4 mòduls:

Esperem que la Jornada sigui atractiva i d'utilitat especialment per a metges de família, internistes, cardiòlegs, urgenciòlegs i també per a tots aquells professionals sanitaris que la puguin trobar d'interès.

 

« volver