Workshop Urgencias 2007

L’Atenció Urgent:un punt de trobada entre l’atenció primària i la hospitalària

Barcelona, 21 de febrero de 2007

Des de fa anys la demanda d’atenció immediata per part dels ciutadans és creixent i és, entre d’altres coses, conseqüència de la cultura del “aquí i ara” molt consolidada en la societat actual. En un sistema de salut en què un dels seus valors principals és l’accessibilitat, és imprescindible afrontar els problemes que es deriven d’aquesta demanda.

D’altra banda, en la medicina actual, el diagnòstic clínic sense el suport d’exploracions diagnòstiques, no sol ser ben acceptat per part del ciutadà. Això ha provocat en els últims anys un increment de demanda d’atenció urgent als Serveis d’Urgències hospitalàries (SUH) per motius de consulta que poden ser resolts per l’atenció primària.

En el marc de les millores de l’atenció primària a Catalunya s’ha elaborat un pla de reordenament de l’atenció urgent que inclou la constitució d’uns nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAPs) amb personal específic i dedicació exclusiva, que contaran amb el suport d’exploracions diagnòstiques bàsiques, la qual cosa els hi permetrà millorar la seva capacitat de resolució.

Des dels SUH se’ns obre una nova perspectiva: la possibilitat de treballar de forma coordinada amb els CUAPs

Des dels SUH se’ns obre una nova perspectiva: la possibilitat de treballar de forma coordinada amb els CUAPs ens pot permetre oferir una atenció urgent integral de qualitat en la nostra àrea d’influència, en què cada dispositiu atengui les urgències per les que està més ben preparat. Com a objectiu secundari, això ha de permetre descongestionar els SUH i d’aquesta manera millorar la resolució de la patologia urgent que requereix d’atenció hospitalària.

En aquest quart workshop d’Urgències, es van presentar models d’atenció urgent en què l’atenció primària i la hospitalària tenen un punt de trobada, amb una especial atenció als nous CUAPs.

Antoni Juan Pastor

Coordinador mèdic del Servei d’Urgències de l’Hospital Univeritari de Bellvitge

DESCARGAR PROGRAMA

WGS es un proyecto de:

Des de fa anys la demanda d’atenció immediata per part dels ciutadans és creixent i és, entre d’altres coses, conseqüència de la cultura del “aquí i ara” molt consolidada en la societat actual. En un sistema de salut en què un dels seus valors principals és l’accessibilitat, és imprescindible afrontar els problemes que es deriven d’aquesta demanda.

D’altra banda, en la medicina actual, el diagnòstic clínic sense el suport d’exploracions diagnòstiques, no sol ser ben acceptat per part del ciutadà. Això ha provocat en els últims anys un increment de demanda d’atenció urgent als Serveis d’Urgències hospitalàries (SUH) per motius de consulta que poden ser resolts per l’atenció primària.

En el marc de les millores de l’atenció primària a Catalunya s’ha elaborat un pla de reordenament de l’atenció urgent que inclou la constitució d’uns nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAPs) amb personal específic i dedicació exclusiva, que contaran amb el suport d’exploracions diagnòstiques bàsiques, la qual cosa els hi permetrà millorar la seva capacitat de resolució.

Des dels SUH se’ns obre una nova perspectiva: la possibilitat de treballar de forma coordinada amb els CUAPs ens pot permetre oferir una atenció urgent integral de qualitat en la nostra àrea d’influència, en què cada dispositiu atengui les urgències per les que està més ben preparat. Com a objectiu secundari, això ha de permetre descongestionar els SUH i d’aquesta manera millorar la resolució de la patologia urgent que requereix d’atenció hospitalària.

En aquest quart workshop d’Urgències, es van presentar models d’atenció urgent en què l’atenció primària i la hospitalària tenen un punt de trobada, amb una especial atenció als nous CUAPs.